W 1990 r. Zbigniew Barański zaczął wykorzystywać wiedzę wyniesioną ze szkoły i doświadczenie zdobyte podczas pracy w zakładach stolarskich w działalności swojej rodzinnej firmy.

Oferta